VERBINDEN IN BIGGEN

VERBINDEN IN BIGGEN

VOORSTERLAND werkt nauw samen met diverse vermeerderaars. Onze gezamenlijke inzet is gericht op sterke, gezonde biggen met afzetzekerheid voor verschillende concepten in Nederland en Duitsland.

VOORSTERLAND koopt en levert uniforme kwaliteitsbiggen voor een goede prijs. Dankzij het streven naar vaste relaties tussen vermeerderaars en vleesvarkenshouders verhogen we uw rendement. De kwaliteit van elke koppel biggen wordt geregistreerd en teruggekoppeld aan de vermeerderaars en vleesvarkenshouders.

VOORSTERLAND opereert in alle onderdelen van de keten: interactie tussen alle onderdelen draagt bij aan continuïteit en afzetzekerheid van uw biggen.

VERBINDEN IN RESTBIGGEN

Restbiggen voldoen niet aan de eisen waar biggen volgens de vleesvarkenshouder aan moeten voldoen. De redenen zijn divers: afwijkend gewicht, afwijkende type of een afwijkende gezondheid. VOORSTERLAND beoordeelt deze restbiggen en bekijkt voor welke afnemers deze biggen wél interessant zijn.

NETPORC: VERBINDEN IN DATA

VOORSTERLAND werkt volgens het Netporc® kwaliteitmonitoringssysteem. Dit zorgt constant voor verbetering van de bigkwaliteit en is de beste garantie voor afzetzekerheid, marktconforme prijzen en kwaliteitsbiggen in de vleesvarkensstal.

Daarmee legt Netporc® een stevig fundament onder een efficiënte productie van hoogwaardig varkensvlees en draagt het bij aan het vergroten van de toegevoegde waarde in de gehele varkensvleeskolom.


Voordelen:

  • Grote koppels uniforme biggen
  • Zo constant mogelijke gezondheidsstatus
  • Intensieve kwaliteitsmonitoring
  • Professioneel en hygiënisch transport
  • Zoveel mogelijk vaste koppelingen vermeerderaar-vleesvarkenshouder
  • Uitgebreide herkomstinformatie voor de vleesvarkenshouder
  • Terugkoppeling van informatie naar de vermeerderaar
logo-netporc