VERBINDEN IN SLACHTZEUGEN

VERBINDEN IN SLACHTZEUGEN

Een tijdige vervanging van uw zeugen verhoogt het rendement op uw bedrijf. VOORSTERLAND is uw partner als het gaat om de aanvoer en afvoer van slachtzeugen. Op basis van onze uitgebreide contacten zijn we in staat de juiste afzetkanalen voor u te vinden.

Doordat u de zeugen in één transportbeweging met de vleesvarkens kunt leveren, kan VOORSTERLAND de afzet en logistiek feilloos op elkaar laten aansluiten, resulterend in het hoogste rendement voor uw bedrijf.

slachtzeugen-blok-600px