Privacyverklaring VOORSTERLAND:

VOORSTERLAND hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring informeren we u over welke gegevens we verzamelen, hoe we ze gebruiken en hoe we uw privacy beschermen.

1. Verzameling van persoonlijke gegevens:

We verzamelen alleen de noodzakelijke persoonlijke gegevens die u vrijwillig verstrekt, zoals uw naam, contactgegevens en eventuele andere relevante informatie voor onze zakelijke relatie.

 

2. Gebruik van persoonlijke gegevens:

We gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor specifieke doeleinden, zoals het onderhouden van contact met u, het uitvoeren van onze zakelijke transacties en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

3. Beveiliging van gegevens:

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of openbaarmaking.

 

4. Vertrouwelijkheid en openbaarmaking:

We behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en delen deze alleen met derden wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze zakelijke activiteiten of wanneer we wettelijk verplicht zijn dit te doen.

 

5. Bewaartermijn:

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij we wettelijk verplicht zijn ze langer te bewaren.

 

6. Uw rechten:

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren, te beperken of te laten verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden.

 

7. Cookies en trackingtechnologieën:

We kunnen cookies of vergelijkbare technologieën gebruiken om informatie te verzamelen over uw gebruik van onze website. U kunt uw browserinstellingen aanpassen om cookies te weigeren, maar dit kan van invloed zijn op de functionaliteit van de website.

 

Neem voor vragen of verzoeken met betrekking tot uw privacy contact met ons op.

Meer over de AVG leest u op
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg